بهره برداری از پایانه تاکسی میدان المپیک

پایانه تاکسی میدان المپیک با هدف ساماندهی ترافیک،کاهش تداخلات ترافیکی سطح میدان المپیک و رفاه حال شهروندان به بهره برداری رسید.
این پایانه تاکسی در مجاورت ضلع جنوب غربی میدان المپیک و در زمینی به مساحت بالغ بر ۷۰۰ مترمربع انجام شد.
همچنین از ابتدای مهرماه امسال خط تاکسی به مقاصد مترو صادقیه، میدان صادقیه و پایانه آزادی در این پایانه مستقر شده است.