مهر ۲۴, ۱۳۹۴

تماس با ما

مدیریت: ۴۴۷۶۱۵۶۶

خرید و فروش: ۴۴۷۶۱۵۱۲

مشاور امتیاز: ۴۴۷۶۵۴۹۱

مشاور رهن و اجاره: ۴۴۷۶۵۴۹۳

نمابر: ۴۴۷۶۵۴۹۶

پست الکترونیک: info@rasam-realestate.ir

تلفن همراه: (جمشیدی) ۰۹۱۲۱۳۷۲۹۰۱ – (محمد) ۰۹۲۰۳۱۰۷۹۵۹

آدرس: تهران ،شهرک گلستان (راه آهن سابق) ،بلوار گلها ،نبش یاس ۸

مکان ما روی نقشه: