مهر ۲۴, ۱۳۹۴

تماس با ما

مدیریت: ۰۲۱۴۴۷۶۱۵۶۶

خرید و فروش: ۰۲۱۴۴۷۶۱۵۱۲

مشاور امتیاز: ۰۲۱۴۴۷۶۵۴۹۱

مشاور رهن و اجاره: ۰۲۱۴۴۷۶۵۴۹۳

نمابر: ۰۲۱۴۴۷۶۵۴۹۶

پست الکترونیک: info@rasam-realestate.ir

تلفن همراه: (جمشیدی) ۰۹۱۲۱۳۷۲۹۰۱ – (محمد)۰۹۲۰۳۱۰۷۹۵۹

آدرس: تهران ،شهرک گلستان (راه آهن سابق) ،بلوار گلها ،نبش یاس ۸

مکان ما روی نقشه: