سه منطقه اول مسکن در جذب نقدینگی+جدول

جذب نقدینگی؛ بییشترین نقدینگی در بازار مسکن در ده ماهه نخست امسال در مناطق ۵ ، ۲ و یک وارد شده است.

سه منطقه اول مسکن در جذب نقدینگی+جدول
به گزارش اقتصادنیوز ،خرید و فروش واحدهای مسکونی در طول ۱۰ ماهه سال ۹۹ به تفکیک مناطق چند نکته مهم را به ثبت رسانده است.

در بررسی مناطق تهران مشاهده می شود که مجموعا در کل ۱۰ ماه سپری شده از سال جاری منطقه ۵ ، با ۲۳ هزار و ۷۵۶ میلیارد تومان رکورددار ارزش معاملات در بازار مسکن بوده است. به این معنا که بیشترین نقدینگی در بازار مسکن به این منطقه وارد شده است. مناطق ۲ و۱ نیز به ترتیب رکورد های دومی و سومی را از این حیث دارا هستند.

سه منطقه اول مسکن در جذب نقدینگی نمودار
ورودی نقدینگی ماهانه از ضرب تعداد معاملات در هر منطقه به قیمت هر متر مربع آپارتمان در همان محاسبه شده است. مجموع نقدینگی ماهانه بیانگر ارزش کل معاملات در ۱۰ ماه سپری شده در امسال است. در این محاسبه میانگین متراژ خریدو فروش شده برای تمام مناطق ۸۰ متر مربع در نظر گرفته شده است.

رکورد کمترین حد معاملات در این بازه زمانی نیز به مناطق ۱۹ و۲۰ تعلق دارد. نقدینگی وارد شده در منطقه ۱۹ در سال جاری تاکنون تنها برابر با ۵۰۸ میلیارد تومان بوده و منطقه ۲۰ نیز با۹۸۲ میلیارد تومان دومین رکورد را در این زمینه به نام خود ثبت کرده است.

علامت نقدینگی ماهانه در بازار مسکن

در بازار مسکن منطقه یک و سه نماد مناطق جذاب با هدف سرمایه گذاری برای املاک لوکس هستند در مقابل منطقه ۴ و۵ نماد خریدهای مصرفی به حساب می آید. 

 از نگاه کارشناسان تغییرات نقدینگی در این بازار می تواند نشان دهنده رفتار تقاضا در بازار مسکن باشند. اگر تغییرات نقدینگی به نفع منطقه یک و سه باشد و همزمان قیمت نیز در این مناطق بالا رود نشان از افزایش تقاضای سرمایه گذاری دارد در مقابل اگر به سمت مناطق مصرفی تغییر کند حکایت از تغییر جنس تقاضا در بازار دارد. 

در این حالت مسکن با هدف تامین نیاز در اولویت قرار گرفته است. اگر ورود نقدینگی کم شود و هم زمان قیمت ها نیز کاهش یابد می توان نشانه رکود در بازار مسکن باشد.

سه منطقه اول مسکن در جذب نقدینگی جدول