سال آینده مناقصه ۲ تقاطع مهم برگزار می‌شود

شهردار منطقه ۲۲ گفت: سال آینده مناقصه ۲ تقاطع مهم زیرگذر کوهک برگزار می شود و ادامه تقاطع در مسیر ورود خرازی به پل خیابان ساحل سال آینده آغاز می شود.
دریاچه چیتگر - مشاورین مسکن رسام

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نوذرپور شهردار منطقه ۲۲ در مراسم افتتاح و بهره برداری از راستگرد جنوب به شرقی تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید باقری و خرازی گفت: این راستگرد جهت سهولت دسترسی به قطب گردشگری منطقه و دریاچه خلیج فارس صورت گرته است.

شهردار منطقه ۲۲ با اشاره به اینکه این تقاطع بخش اصلیش در سال ۹۶ به شکل دو رمپ مانده بود یک رمپ سال ۹۶ باز شده بود و رمپی که الان افتتاح می‌کنیم به طول ۳۰۰ متر به سمت شرق می‌رود، افزود: که برای رمپ کندرو به طول ۶۰۰ متر، ۱۰ میلیارد هزینه شده و با اجرای آن ترافیک اطراف دریاچه به سمت تهران هموار می‌شود و مسیر دسترس شهید باقری به سمت غرب آسان می‌شود.

وذرپور گفت: بر روی تقاطع شهید باقری به خرازی ۴ پل، ۲ کندور ۲ تندرو اجرا شده است.

وی ادامه داد: از ۵۲ تقاطع منطقه ۲۲ در طول دو دهه، تقریباً ۳۱ تقاطع اجرا شده است ومابقی در سالهای آینده اجرایی شد.

نوذرپور گفت: سال آینده مناقصه ۲ تقاطع مهم زیرگذر کوهک برگزار می‌شود ادامه این تقاطع در مسیر ورود خرازی به پل خیابان ساحل سال آینده آغاز می‌شود.

وی درباره خط ۱۰ مترو و ایستگاههای آن در منطقه گفت: خط ۱۰ مترو ۱۰ ایستگاه در منطقه دارد و عملیات تجهیز کارگاهی اش آغاز شده و در میدان دریاچه و اتریش در حال تجهیز کارگاه هستیم.

شهردار منطقه ۲۲ ادامه داد: در میدان دریاچه دستگاه تی بی ام مستقر شده و حفاری ظرف یک ماه آینده آغاز می‌شود و ۶ ماه حفاری ادامه خواهد داشت.

وی درخصوص منابع تامین بودجه مترو خط ۱۰ در این منطقه نیز گفت: بخشی از منابع از محل اراضی تحت اختیار تامین می‌شود و یک طرح اقتصادی هم به مترو پیشنهاد داده شده اگر نهایی شود مجموعه‌های بزرگ تجاری در تامین اعتبار کمک می‌کنند.