کاشت صدهزار اصله درخت در چیتگر

صدهزار اصله درخت دربزرگترین بوستان جنگلی پایتخت تا پایان سال کاشته می‌شود تا بادهای ورودی غرب پایتخت هوای شهر را پاک تر کند.بوستان جنگلی چیتگر با ۹۵۰ هکتار وسعت ریه تنفسی شهر تهران است که در این دهه بخش از درختان تنومند و ۵۰ ساله آن خشک شده اند.

احسان صفایی معاون خدمات شهری شهردار منطقه ۲۲ درباره احیای تپه های تنفسگاهی جنگل چیتگر می گوید: بوستان جنگلی چیتگر به عنوان ریه تنفسی غرب تهران ساخته و با همین رویکرد درختان متعددی با گونه های مختلف در این جنگل کاشته شد تا بتواند با بادی که از جهت غرب به شهر تهران و دریاچه شهدای خلیج فارس می وزد به تلطیف و پاکسازی هوای شهر تهران کمک کند. دقیقاً مانند بوستان‌های جنگلی سرخه‌حصار و لویزان در شرق تهران؛ اما متأسفانه به مرور زمان و دلایل مختلف از جمله تغییر اقلیم آب و هوایی، آفت‌ها و …  بخشی از آنها از بین رفته و اکنون شهرداری منطقه ۲۲ قصد دارد این عرصه را که فضایی جنگلی است و عرصه ملی  هم محسوب می شود دوباره احیا کند و به وضعیت ایده‌آل و مطلوب اولیه اش برگرداند. »
او می افزاید: «سال گذشته، ۶۰ هزار اصله درخت در این جنگل کاشته شد و امسال هم طرح‌ احیای تپه‌هایی که کامل خشک و از بین رفته اند در دستور کار قرار گرفته است. » معاون خدمات شهری شهردار منطقه ۲۲ توضیح می دهد: «این تپه ها عاری از هرگونه درخت هستند. به همین دلیل امسال می‌خواهیم این تپه ها را احیا و دوباره به فضای جنگل برگردانیم. اکنون فاز اول‌ عملیات اجرایی این تپه ها در قسمت تپه‌های هواکش، شروع و درختان متعددی در این محدوده کاشته شده است. نکته حائز اهمیت در این طرح استفاده از درختان کهنسال به جای نهال های کوچک و کم سن است. » به گفته صفایی این عملیات تا آخر سال و زمان مناسب کاشت درخت در دیگر تپه های خشک جنگل چیتگر استمرار خواهد داشت. » صفایی درباره تعداد درختانی که قرار است در این طرح کاشته شود می گوید: «براساس برآورد کلی امسال باید بیش از صد هزار اصله درخت در این محدوده کاشته شود اما این اقدام به شرایط آب و هوایی و زمان مناسب برای کاشت درخت بستگی دارد. همچنین تعداد کاشت درخت در تپه‌ها با توجه به وسعت متغیر خواهد بود. به همین دلیل ظرفیت کاشت درخت در هر تپه خشک با تپه دیگر متفاوت است اما براساس استانداردها به ازای هر یک هکتار زمین، ۶۰۰ اصله درخت کاشته می شود. در کل باید ۹۰ هکتار از عرصه جنگل چیتگر با کاشت درخت دوباره احیا شود. »