آبان ۴, ۱۳۹۴

پروژه شهید خرازی سپاه منطقه ۲۲

معرفی پروژه شهید خرازی

پروژه مسکونی شهید خرازی سپاه در منطقه ۲۲ بزرگترین پروژه در حال کار و اجرا توسط چندین تعاونی سپاه می باشد.

پروژه شهرک شهید خرازی شامل ۴۴ بلوک در زمینی به مساحت حدودی ۳۸٫۵ هکتار است که تعداد طبقات آن ها از ۲۴ طبقه (ردیف های عقبی) تا ۳۱ طبقه (ردیف های جلویی) می باشد. 

روند اجرا و ساخت پروژه مسکونی شهید خرازی توسط ۶ تعاونی سپاه به شرح ذیل در حال پیشروی می باشد:

  • تعاونی ستاد کل
  • آماد و پشتیبانی
  • نیروی زمینی
  • هواوفضا
  • رزمنده
  • لشگر ۲۷ (پارس کاشانه)
پروژه شهید خرازی-مشاورین مسکن رسام

موقعیت پروژه شهید خرازی منطقه ۲۲

پروژه مسکونی شهید خرازی در میانه منطقه ۲۲ و ما بین شهرک گلستان و شهرک وردآورد واقع شده است. بزرگراه های خرازی (همت) و حکیم (شهید همدانی) دسترسی های اصلی شهرک پروژه شهید خرازی می باشد. از لحاظ دسترسی به امکانات شهری نیز این پروژه در موقعیتی ایده آل قرار دارد و به مجتمع ایران مال و دریاچه چیتگر دسترسی دارد.

اطلاعاتی در مورد واحد های پروژه مسکونی شهید خرازی

واحد های این پروژه از متراژ ۱۰۱ الی ۱۳۱ متر می باشد و اکثرا ۲ خوابه و تعداد محدودی واحد ۳ خوابه می باشند.

واحدهای این پروژه به شرح ذیل تفکیک شده اند.

نام تعاونی

تعداد واحد ها

بلوک بندی

تعاونی ستاد کل

۲۴۰ واحد

c1 c2

تعاونی آماد و پشتیبانی

۲۳۰۰ واحد

C3 C4 C7 C8 a3 a4 b3 b4

تعاونی نیروی زمینی سپاه

۱۱۰۰ واحد

a5 a6 a11 a12 b5 b6 b11 b12

تعاونی لشگر ۲۷

۱۱۸۰ واحد

d1 d2 d3 d4 a15 a16 b15 b16

تعاونی هوا فضا

۸۱۰ واحد

a1 a2 b1 b2

تعاونی رزمنده

۲۴۰۰ واحد

a7 a8 a9 a10 a13 a14 b7 b8 b9 b10 b13 b14 c5 c6

پروژه شهید خرازی-بلوک بندی-مشاورین مسکن رسام
مقدار پیشرفت پروژه
۰%

قیمت پروژه مسکونی شهید خرازی

قرار دادساخت این پروژه بر اساس متری ۴ میلیون تومان و علی الحساب (قابل افزایش) می باشد.

با توجه به متغییر بودن واریزی امتیاز ها و به تبع آن متغییر بودن هزینه امتیاز با مشاورین ما تماس حاصل نمایید.

نحوه نقل و انتقال پروژه شهید خرازی:

نقل و انتقال واحدهای این پروژه به صورت انتقال قطعی و تسویه و در دفتر تعاونی صورت میگیرد.

پرسش و پاسخ

با توجه به پیشرفت پروژه و اعلام تعاونی ها، زمان تحویل اکثر واحد ها سال ۱۴۰۰ می باشد.

نقل و انتقال واحدهای این پروژه به صورت انتقال قطعی و تسویه و در دفتر تعاونی صورت میگیرد.

از طریق تماس با مشاورین ما از آخرین وضعیت و قیمت های پروژه مطلع شوید.